Nuorten osallisuutta etsimässä Ghentissä

Maaliskuussa 2019 CONNEXT-hankkeen osallistujat kokoontuivat Belgiaan, Ghentiin. Yksi hankkeen tavoitteista on jakaa ja hyödyntää asiantuntijaverkoston kesken kokemuksia ja parhaita käytäntöjä erityisesti maahanmuuttajanuorten parissa tehtävästä työstä.  Niinpä keskiviikkona 20.3.2019 jalkauduimme Ghentin työpaja- ja koulutusviikon ideariihistä ja hyötypeliympäristöstä myös konkreettisesti katsomaan, kuinka paikalliset organisaatiot työskentelevät marginaalissa ja heikossa asemassa olevien nuorten parissa.

Puutahrapenkkejä ja muuta merkityksellistä

Ensimmäinen kohteemme oli vzw a Part, paikallisten toimijoiden yhteenliittymä, jonka toimintamalleihin kuuluvat mm. yksilö- ja ryhmäohjaus, opettajien ja viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö sekä työpaja- ja nuorisotalotoiminta. Lisäksi heidän työkalupakkinsa sisältää nuorten kanssa luonnossa liikkumista ja maatilalla työskentelyä. Nuorten taustoissa vilahtelevat ongelmat kuulostivat myös suomalaiseen yhteiskuntaan peilattuina surullisen tutuilta; näköalattomuus, kielitaidottomuuden marginalisoiva vaikutus, taloudelliset ongelmat, päihteiden ongelmakäyttö jne.  Syrjäytymisen ainesosia siis, joiden ehkäisyyn pureudutaan mm. nuorten osallisuutta ja itseluottamusta kasvattamalla.

De Werf -työpaja

vzw a Part- organisaation De Werf– työpajalla työntekijät kertoivat meille eri yksiköiden toiminnasta, työskentelytavoista ja kohderyhmistä. vzw a Part – organisaatio saa rahoitusta toiminnalleen valtiolta, mutta sen yksiköt yrittävät kerätä rahaa myös itse erilaisilla myyntituotteilla tai tapahtumilla. De Werf-pajan puuverstaalla nuoret rakentavat ja kokoavat mm. puutarhapöytiä myyntiä varten.                   

Puutyöpajassa valmistuva puutarhapenkki ei välttämättä kuulosta maailmoja mullistavalta keksinnöltä, mutta yhden nuoren elämään sillä saattaa olla isokin vaikutus. De Werf- työpajan työntekijät esittivät, kuinka konkreettisesti omien käsien kautta valmistuva ja paikalliseen naapurustoon sijoitettava puistonpenkki voi olla yksi askel, joka kasvattaa nuoren tunnetta omasta kyvykkyydestä ja osallisuudesta.

De Werf -puutyöpaja

Uusien arkirutiineiden merkitys

Toinen esimerkki organisaatioon kuuluvista yksiköistä on Albezon. Sen toiminta perustuu nuoren totaaliseen irtautumiseen vanhoista kuvioista ja on tarkoitettu esim. päihdekuntoutujalle. Albezon tarjoaa paikan yhdelle nuorelle kerrallaan 10 viikon ajaksi. Yksikkö sijaitsee 12 tunnin ajomatkan päässä Ghentistä, Ranskan puolella alueella, josta lähimpään naapuriin on 40 km.

Albezon

Aivan tänne asti emme siis siirtyneet, vaan kuuntelimme ohjaajien tarjoaman esittelyn toiminnasta. Paikka on pieni ja vanha maatila, jota ylläpitää pariskunta, joka valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nuori asuu tilalla olevassa erillisessä rakennuksessa ja osallistuu kaikenlaisiin maatilan töihin, esimerkiksi halkojen hakkaamiseen talojen lämmitystä varten ja käyttöveden hakemiseen läheisestä joesta. Joskus paikka ja toiminta siellä toimii nuorelle pysäyttävänä tekijänä ja uuden elämän suunnan näyttäjänä.                                                

Voimaantumista polkupyörän päällä

Seuraava vierailukohteemme oli Groep INTRO, jossa opetus- ja työpajatoiminnan lisäksi järjestetään myös mm. ryhmätyötä kehittäviä harjoitteita, puutarhan ja kanojen hoitoa sekä polkupyörällä ajon opetusta. Kaksi rengasta ja uusi taito tarjoavat mahdollisuuden ja vapauden liikkumiseen, mikä on voimauttanut erityisesti nuoria naisia.  Pieniä suuria asioita siis, joiden äärelle oli mielenkiintoista pysähtyä ihastelemaan ja ihmettelemään keskiviikkoisena iltapäivänä.

Groep INTRO

Maahanmuuttajille väyliä vapaaehtoistyöhön

Viimeinen kohteemme oli DOK, joka tarjoaa toiminnallaan maahanmuuttajille matalan kynnyksen paikan tavata toisiaan, verkostoitua ja saada mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistöitä. DOK toimii Achterdok-satama-alueella purku-uhan alla olevassa rakennuksessa, jonka piha-alue on rakennettu yhdessä osallistujien kesken kaikkien yhteiseksi olohuoneeksi. Alueella on grillausmahdollisuus, hiekkalaatikko ja liukumäki lapsille sekä kesän aikana kioskitoimintaa. Etenkin kesäaikaan alueella järjestetään erilaisia kaikille avoimia tapahtumia ja juhlia. Alueesta onkin tullut suosittu, monikulttuurillinen perheiden kokoontumis-  ja ajanviettopaikka.

DOK

Kaksi kertaa vuodessa DOK haastattelee uusia tekijöitä vapaaehtoistyöhön. Haastatteluun voi saapua kuka tahansa, eikä osallistumiselle ole asetettu kielitaitorajaa.  Työtehtäviä tarjoavat erilaiset yritykset ja järjestöt ympäri Ghentin aluetta. Monet työt sijoittuvat pääsääntöisesti huhti – lokakuulle. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa avustamista, kuten tapahtuma-alueiden rakentamista, purkamista ja niissä toimimiseen liittyviä tehtäviä. Toiminnan tavoitteena on luoda maahanmuuttajille väyliä, verkostoja ja siten mahdollisuuksia työllistymiseen sekä sijoittumista osaksi yhteiskuntaa, unohtamatta yhteisen olohuoneen käyttöä tapaamispaikkana.

Mielenkiinnolla seurasimme, kuinka saamaa tematiikkaa lähestyttiin usean eri toimintamallin kautta. Kaikissa keskeisenä toistui kuitenkin yksilön kohtaaminen, kunnioitus ja hänen näkyväksi tekeminen. Yhteyksien rakentaminen yksilön ympärille – tästä ponnistaa myös CONNEXT.

Teksti: Karoliina Zschauer-Lilja (Stadin ammatti- ja aikuisopisto) ja Nanna Pajarinen (Omnia)

Kuvat: Karoliina Zschauer-Lilja, Nanna Pajarinen ja järjestöjen verkkosivut