Peliseikkailulla Stadi tutuksi

Lokakuun lopulla kokoonnuimme Helsingin Kaupungintalolle testaamaan Poikien talon järjestämää #Stadistartti-kaupunkisuunnistuspeliä. Paikalla olivat Helsingin kaupungin edustaja, työntekijät Poikien talolta, Tyttöjen talolta, Janelta ja Metropolia Ammattikorkeakoululta, sekä peliin osallistuva Myllypuron peruskoulun valmistava luokka ja heidän opettajansa. Henkilöllä on kädessään kännykkä, jossa on meneillään kaupunkisuunnistuspeli.Koululaisia oli yhteensä 15 ja he olivat 13–17-vuotiaita. Ennen pelin alkua jakauduimme kolmeen ryhmään, joissa oli nuorten pelaajien lisäksi aina vähintään yksi aikuinen.

Pelin alustana toimi belgialainen S_U+G Serious Urban Game®, jota käytettiin selaimen kautta. Käytössämme oli jokaisessa ryhmässä useampi älypuhelin, joita käytimme kaupungissa suunnistamiseen ja tehtäviin vastaamiseen. Kartalta näimme eri pisteet ja tehtävänannot ripoteltuina eri puolille Helsingin keskustaa.

Valmiina, paikoillanne, HEP!

Pelimme alkoi Kaupungintalon kierroksella ja mielenkiintoisilla, jopa yllättävillä faktoilla sen historiasta. Saimme esimerkiksi kuulla erään vierailemamme kaupungintalokorttelin osan olevan Helsingin ensimmäinen kolmikerroksinen rakennus. Kierroksen jälkeen otimme ala-aulassa polaroid-kuvan jokaisesta tiimistä ja lähdimme kukin ryhmä matkaan omille reiteillemme ruuhkien välttämiseksi.

Pelin kulku oli nopeatempoista ja ilmassa oli seikkailun tuntua. Parituntisen pelin aikana saimme mm. laskea Tuomiokirkon portaat alhaalta ylös juosten, vierailla Kansalliskirjaston pelinäyttelyssä, lähettää koululle kirjeen postitse, haastatella keskustakirjasto Oodin vierailijoita, etsiä 3D-tulostimen kirjastosta ja ratkaista lukuisia muita tehtäviä.

Ihmisiä keskustakirjasto Oodin luona.

Ryhmämme nuorten mielestä jännittävimmäksi tehtäväksi osoittautui Oodin haastattelutehtävä. Tehtävän tarkoituksena oli etsiä yhteensä viisi henkilöä ja saada selville, mikä on juuri heidän mielestään parasta uudessa kirjastossa. Päätimme ryhmämme kesken, että jokainen esittäisi yhden kysymyksen. Haastateltaviksi valikoituivat kiireettömiltä vaikuttavat henkilöt ensimmäisen kerroksen avoimessa aulatilassa. Nuoret lähtivät päättäväisinä toteuttamaan tehtävää. Kahden viimeisen haastattelun kohdalla haastattelijoita alkoi hieman jännittää, ja esitimmekin kysymykset koko ryhmän voimin. Vastauksiksi saimme mm. rakennuksen arkkitehtuurin, palveluiden monipuolisuuden sekä kirjojen määrän.

Iltapäivän lopuksi tapasimme jälleen muut ryhmät Kaupungintalolla. Kävimme yhteisesti läpi jokaisen tiimin antamat vastaukset ja pelin aikana ottamat kuvat, söimme evästä ja kerroimme muille kokemuksistamme. Useat oppilaat kertoivat pelaamiseen olleen kivaa ja haluavansa osallistua samankaltaiseen peliin myös tulevaisuudessa.

Peli opetti osallistujille monia taitoja

#Stadistartti-pelin kautta osallistujat saivat vierailla monissa heille uusissa paikoissa sekä oppia uutta paikallisista palveluista ja Helsingin keskustassa liikkumisesta. Pelin avulla nuoret harjoittelivat ryhmätyöskentelytaitoja uudessa ympäristössä suunnistaen ja tutustuivat moniin ilmaisiin palveluihin, joita voivat käyttää tulevaisuudessa myös itse. Peli mahdollisti hyvin eri roolien ottamisen ja vastuun jakamisen ryhmissä (materiaalien kantaja, kartanlukija, valokuvaaja jne.) yhteisen päämäärän eteen.

Koen, että peli tuki valma-ryhmän Helsinkiin tutustumista loistavasti. Menetelmä aktivoi nuoria osallistumaan tehtäviin niihin sähköisesti vastaamisen ja valokuvauksen muodossa sekä navigoimaan kartan avulla. Näen pelin myös hyvänä työkaluna kielitaitojen vahvistamiseen: tehtävänannot ja niiden toteutus antoi osallistujille mahdollisuuden harjoitella suomen kielen käyttöä monipuolisesti. Kielen harjoittelu kannustavassa ilmapiirissä esimerkiksi Oodissa muita ihmisiä haastattelemalla saattoi hyvinkin antaa oppilaille lisää uskallusta ja varmuutta.

Opin itse sosionomiopiskelijana #Stadistartti-pelin kautta lisää pelillisyydestä ja sen käytöstä opetustilanteissa. Tämä kaupunkiseikkailu oli minulle lisäksi hyvä muistutus siitä, kuinka tärkeää on käyttää myös siirtymiset paikasta toiseen hyödyksi pelin aikana. Matkalla voi aina oppia jotakin uutta, kysellä osallistujilta kysymyksiä ympäröivästä kaupungista ja antaa nuorille tilaa itse ohjata ryhmä seuraavaan paikkaan.

Teksti ja kuvat: Tuulia Simulainen, sosionomiopiskelija, Metropolia AMK