Yhteisen jakamisen voima!

CONNEXT tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuden opetella käyttämään Seppo.io-alustaa ja vaihtaa kokemuksia pelillistämisestä. Pelillisyys on kaikkien huulilla, mutta ajatteletko sinäkin näin:

  • Kuka uskaltaa oikeasti lähteä pelillistämään omia työtapojaan?
  • Auttaisiko joku minua alkuun?

Olisi myös mukava kuulla, miten muut ovat pelillisyyttä kokeilleet ja hyödyntäneet!

Olemme CONNEXT-hankkeessa miettineet, miten saisimme jaettua hyviä käytänteitä ja kokemuksia pelillisyydestä erityisesti eri organisaatioissa työskentelevien ohjaajien ja opettajien kesken. Kokeilut pelillistämisen äärellä jäävät helposti yksittäisen opettajan tai pienen porukan puuhailuksi. Haluamme murtaa yksin tekemisen kulttuuria ja rohkaista jokaista ammattilaista pelillistämisen äärelle! Tämän vuoksi olemme käynnistäneet oppimisverkoston pelillisyyden ja Seppo.io -pelialustan käyttäjille.

Ilmoittaudu pelillisyyden oppimisverkostoon tästä.

Oppimisverkoston toiminta jatkuu keväällä 2020

Oppimisverkosto kokoontui kaksi kertaa syksyllä 2019. Se on lähtenyt rakentumaan Seppo.io-alustan teknisen käytön opettelusta. Käytettävän alustan on tultava tutuksi, jotta sen kautta rohkaistuu rakentamaan oppimisen tai ohjauksen sisältöjä omaan työhön. Yhdessä jaetut haasteet ja kokeilut antavat uusia ideoita myös oman opetuksen tai ohjaustyön kokoamiseen. Syksyn toisessa tapaamisessa osallistujat pääsivät jo aidosti vaihtamaan kokemuksiaan pelien luomisesta Seppoon ja yleisiä pelillistämisen kokemuksia omien asiakasryhmien kanssa.

Ammattilaisten kesken on pohdituttanut pedagogisesti esimerkiksi

  • kysymysten muodostaminen
  • pisteyttämisen merkitys ja tarve sekä
  • pelien pituus ja oppimistavoitteet

Jokainen yllä mainituista asioista on erityisen olennainen pelillistävän pedagogiikan näkökulmasta! Yhdessä työskentely ja organisaatiorajat ylittävä tiedon vaihto sekä uuden asian äärellä pohdiskelu on osoittautunut innostavaksi, mikä on rohkaissut ammattilaisia myös tarttumaan uuteen toiminnalliseen välineeseen eli Seppoon.

Oppimisverkosto tapaa myös keväällä 2020 kaksi kertaa. Tapaamiset ovat kaksiosaisia: alussa keskitytään tekniikkaan, lopuksi jaetaan hyviä käytäntöjä. Voit osallistua jompaankumpaan tai molempiin osuuksiin. Ilmoittaudu Seppo.io-tilaisuuteen 11.2.2020 ja / tai 7.5.2020 tästä 4.2.2020 mennessä.

Oppimisverkoston hyödyt

Tarkoituksena on jatkaa Seppo.io -alustan käytön kouluttamista, jotta myös Sepon kanssa ensi kertaa toimivat saavat tarvittavan teknisen osaamisen pelien luomiseen. Myös enemmän Seppoa ohjauksessa ja opettamisessa käyttäneet ovat tervetulleita oppimaan yhdessä ja jakamaan omia käytännöllisiä vinkkejään. Oppimisverkosto antaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua myös muihin ammattilaisiin, joita pelillisyys kiinnostaa. Oppimisverkoston tapaamiset voivat toimia myös tilaisuuksina, jolloin oman organisaationne sisällä pelillisyyttä käyttävät ja pelillisyydestä kiinnostuneet kokoontuvat yhteen.

Olisitko sinä kiinnostunut tulemaan mukaan? Ilmoittaudu seuraaviin koulutuksiin tai verkostoon ja saat tietoa tulevasta toiminnasta! Yhteistyössä on aitoa voimaa!

Teksti: Tiina Lehto-Lundén, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kuva: seppo.io -sivusto