Pelillisyyskoulutuksia ja -inspiraatiotuokioita

CONNEXT tarjoaa kevään 2021 aikana kaksi kohdennettua 2-3 tunnin koulutusta pelillisen työotteen soveltamisesta kiinnostuneelle organisaatiolle tai verkostolle, jossa työskennellään nuorten ja/tai maahanmuuttajien parissa. Koulutuksen kohderyhmä voi koostua esimerkiksi maahanmuuttaja-, ohjaus-, nuorisotyön tai sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisista. Mahdollisia näkökulmia pelillisyyteen:

 • opinto-ohjaus nuorelle sopivalle opintopolulle
 • sukupuolisensitiivinen työote
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • liikkumisen edistäminen

Maksuttoman koulutuksen tilaava organisaatio tai verkosto sitoutuu siihen, että osallistujia on vähintään 10, he täyttävät ESR-osallistumislomakkeet sekä vastaavat arviointikyselyyn välittömästi koulutuksen jälkeen ja uudestaan puolen vuoden kuluttua. CONNEXT-koulutus koostuu kahdesta osasta:

Pelilliseen työotteeseen tutustuminen (2h)

 • Pelillisyys ammattilaisen työvälineenä
  • Johdanto pelillisyyteen: miksi ja miten?
  • Tehtäviin tutustuminen pelaten
 • Pelillisyyden erilaiset soveltamistilanteet
 • CONNEXT-hankkeen kokemuksia pelillisyyden soveltamisesta
 • Keskustelua pelillisyyden hyödyntämisestä omassa työssä

Tekninen koulutus (1h, tarvittaessa)

 • Pikakoulutus Seppo.io-alustan käyttöönottoon

Koulutuksesta voi tilata vain ensimmäisen tai molemmat osiot. Sen sisältöjä voidaan kohdentaa toiveiden mukaan.

Vai kiinnostaisiko 10-15 minuutin inspiraatiotuokio CONNEXT:n kokemuksista? CONNEXT voi esitellä moninaisia pelillisyyden soveltamiskohteita esimerkiksi työyhteisön koulutuksessa tai kehittämispäivässä lyhyen inspiraatiotuokion ajan.

CONNEXT-koulutuksista ja -tuokioista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Tiina Lehto-Lundéniin.  

Lisäksi kaikille avoin Pelilliset menetelmät terveyden ja hyvinvoinnin tukena -opintojakso (5 op) toteutetaan Metropoliassa 15.2.-29.3.2021. Se antaa valmiuksia ymmärtää pelillisyyden merkitystä ja hyödyntää pelillisyyttä terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä. Opintojaksolla toteutetaan ohjatusti oman pelin prototyyppi (esim. rooli-, lauta- tai Seppo.io-peli). Opintojakson sisältöjä ovat valmistelleet CONNEXT-hankkeen työntekijät Tiina Lehto-Lundén ja Jouni Piekkari. Osallistuminen on mahdollista kaikille kiinnostuneille Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Lue lisää avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista Metropoliassa.

Tervetuloa ilmoittautumaan Pelilliset menetelmät terveyden ja hyvinvoinnin tukena -opintojaksolle!