Tekijä: Anu Ipatti

Kulttuuritulkeista innostusta liikkumiseen

Kulttuuritulkeista innostusta liikkumiseen

Liikunnan ja kotouttamisen toisilla aamukahveilla keskusteltiin maahan muuttaneiden tavoittamisesta ja luottamuksen rakentamisesta. Tilaisuudessa esiteltiin onnistuneita malleja perheiden tavoittamiseen ja liikuntatoimintaan mukaan saamiseen sekä nostetiin esille vuorovaikutuksen ja verkostotyön merkitystä. Mukana tilaisuudessa oli lähes 30 maahan muuttaneiden parissa työskentelevää.

Tummaihoinen nainen puhuu yleisölle.

Fathi Osman African Caresta suosittelee tutustumaan maahan muuttaneisiin ja kartoittamaan heidän toiveitaan ennen toiminnan järjestämistä. Kokemusten pohjalta todettiin, että hyvä tapa tavoittaa kohderyhmä on mennä suoraan heidän luokseen.

African Care järjestää maahan muuttaneille naisille suunnattua vertaisryhmätoimintaa. Heidän toimintansa tavoittaa kohderyhmän parhaiten aamupäivisin, jolloin lapset ovat päiväkodissa ja koulussa. Toiminnan ajaksi on järjestetty lastenhoitoapua, mikä madaltaa kynnystä tulla mukaan tapaamisiin.

”Turvallisen ympäristön luominen ja hyvissä ajoin osallistujille esitelty ohjelma ovat tärkeitä asioita. Toimintaa kannattaa järjestää helposti saavutettavissa paikoissa ja lähellä kohderyhmää. Jos mukaan saadaan kaksi naista, tulee seuraavaan tapaamiseen kymmenen lisää. Olemme myös kannustaneet naisia kertomaan toiminnastamme ja tulevista tilaisuuksia tutuille. Ryhmiä tavoittaa parhaiten, kun tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja hyödynnetään toistemme viestintäkanavia.”, kertoo Osman.

Sporttia kaikille -toiminta laajentaa vantaalaisten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia tarjoamalla edullista tai maksutonta, kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa.

”Maahan muuttaneille on tärkeää kertoa tarkasti, mitä toiminnassa tapahtuu, miten saavutaan paikalle, miten toimia paikan päällä, millaisella vaatetuksella voi tulla mukaan ja mitä tehdään. Toiminnasta kertovat kuvat ja videot auttavat hahmottamaan, mistä on kyse. Loistavaa olisi, jos mukaan voisi tulla, vaikka vain kerran kokeilemaan, toteavat Marianna Suonpää ja Emmi Saarikoski Sporttia kaikille -toiminnasta. Olemme huomanneet, että kannustaminen uuden pariin on tärkeää ja siihen kannattaa käyttää aikaa. Naiset ovat kiinnostuneita uusista tapahtumista, lajeista ja tilaisuuksista, mutta usein heiltä puuttuu uskallusta lähteä mukaan toimintaan.”, lisää Osman.

Vertaisohjaajilla on tärkeä rooli

Keskusteluissa nousi esille, että kotoutumisen yhtenä osana voidaan nähdä eri lajeihin ja myös talviliikuntaan tutustuminen. Vantaan jalkapalloseura, VJS:n kulttuuritulkkina toimiva Mustafe Hirsi on pystynyt roolissaan auttamaan perheitä ja tuomaan heidän viestejään seuran toimihenkilöille tiedoksi. Kokemusten pohjalta osallistujat olivat samaa mieltä siitä, että toiminnassa on hyvä olla mukana ohjaajia, joilla on kontaktipintaa osallistujien kanssa. Alustajat kannustivat pitkäjänteiseen työhön, jonka pohjalta syntyy luottamus osallistujien ja toimijoiden välillä.

”Kielimuurin takia perheillä ei välttämättä ole tietoa paikallisesta toiminnasta. Kulttuuritulkkina tuon luottamusta seuran ja perheiden välille. Toimintaan on helpompi tulla mukaan, kun vastassa on samaa kieltä puhuva ja eri kulttuureja ymmärtävä toimija.”, toteaa Hirsi.

Maksullista vai maksutonta toimintaa

Ryhmä eri kulttuureista olevia ihmisiä istuu pöytien ääressä keskustellen.

Tilaisuuden loppupuolella käytiin ryhmäkeskusteluita, joissa nousi esille muun muassa toiminnan maksullisuus. Kokemusten kautta todettiin, että maahan muuttaneille suunnatun toiminnan on hyvä olla maksutonta tai pienellä toimintamaksulla. Osa oli myös huomannut, että pieni maksu on sitouttanut osallistumaan.

”Perheille on kova paikka, jos nuorten harrastus joudutaan lopettamaan harrastusmaksujen vuoksi. Yhteisen kielen kautta olen pystynyt kertomaan perheille seuran tarjoamista tuista pienituloisille. Olen myös auttanut harkinnanvaraisten toimeentulohakemusten kanssa.”, kertoo Hirsi.
Ringetteseurasta esiteltiin malli, jossa toimintaan ei tarvitse sitoutua koko kaudeksi vaan mukaan voi tulla kuukaudeksi kerrallaan. Nyt seurassa iloitaan ensimmäisistä ringetestä innostuneista maahanmuuttajaperheiden lapsista.

Tule mukaan CONNEXT-aamukahvitilaisuuksiin!

CONNEXT-aamukahvitilaisuuksien tavoitteena on tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen, uuden oppiminen ja verkostoituminen. Aihepiirit keskittyvät maahan muuttaneiden liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämisen sekä kotoutumisen ympärille. Seuraavat tilaisuudet järjestetään

Osallistuminen alustuksiin ja ryhmätöihin on mahdollista myös etäyhteyden kautta.

Katso tästä 5.11.2019 aamukahvitilaisuuden Sporttia kaikille ry:n esitys (pdf)

Kuuntele Mustafe Hirsin puheenvuoro 5.11.2019 aamukahvitilaisuudesta (video)

Ilmoittaudu Liikunnan ja kotoutumisen verkostoon.

 

Teksti: Minttu Koivumäki, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ESLU ry.
Kuvat: Sara Kervinen ja Minttu Koivumäki

Peliseikkailulla Stadi tutuksi

Peliseikkailulla Stadi tutuksi

Lokakuun lopulla kokoonnuimme Helsingin Kaupungintalolle testaamaan Poikien talon järjestämää #Stadistartti-kaupunkisuunnistuspeliä. Paikalla olivat Helsingin kaupungin edustaja, työntekijät Poikien talolta, Tyttöjen talolta, Janelta ja Metropolia Ammattikorkeakoululta, sekä peliin osallistuva Myllypuron peruskoulun valmistava luokka ja heidän opettajansa. Henkilöllä on kädessään kännykkä, jossa on meneillään kaupunkisuunnistuspeli.Koululaisia oli yhteensä 15 ja he olivat 13–17-vuotiaita. Ennen pelin alkua jakauduimme kolmeen ryhmään, joissa oli nuorten pelaajien lisäksi aina vähintään yksi aikuinen.

Pelin alustana toimi belgialainen S_U+G Serious Urban Game®, jota käytettiin selaimen kautta. Käytössämme oli jokaisessa ryhmässä useampi älypuhelin, joita käytimme kaupungissa suunnistamiseen ja tehtäviin vastaamiseen. Kartalta näimme eri pisteet ja tehtävänannot ripoteltuina eri puolille Helsingin keskustaa.

Valmiina, paikoillanne, HEP!

Pelimme alkoi Kaupungintalon kierroksella ja mielenkiintoisilla, jopa yllättävillä faktoilla sen historiasta. Saimme esimerkiksi kuulla erään vierailemamme kaupungintalokorttelin osan olevan Helsingin ensimmäinen kolmikerroksinen rakennus. Kierroksen jälkeen otimme ala-aulassa polaroid-kuvan jokaisesta tiimistä ja lähdimme kukin ryhmä matkaan omille reiteillemme ruuhkien välttämiseksi.

Pelin kulku oli nopeatempoista ja ilmassa oli seikkailun tuntua. Parituntisen pelin aikana saimme mm. laskea Tuomiokirkon portaat alhaalta ylös juosten, vierailla Kansalliskirjaston pelinäyttelyssä, lähettää koululle kirjeen postitse, haastatella keskustakirjasto Oodin vierailijoita, etsiä 3D-tulostimen kirjastosta ja ratkaista lukuisia muita tehtäviä.

Ihmisiä keskustakirjasto Oodin luona.

Ryhmämme nuorten mielestä jännittävimmäksi tehtäväksi osoittautui Oodin haastattelutehtävä. Tehtävän tarkoituksena oli etsiä yhteensä viisi henkilöä ja saada selville, mikä on juuri heidän mielestään parasta uudessa kirjastossa. Päätimme ryhmämme kesken, että jokainen esittäisi yhden kysymyksen. Haastateltaviksi valikoituivat kiireettömiltä vaikuttavat henkilöt ensimmäisen kerroksen avoimessa aulatilassa. Nuoret lähtivät päättäväisinä toteuttamaan tehtävää. Kahden viimeisen haastattelun kohdalla haastattelijoita alkoi hieman jännittää, ja esitimmekin kysymykset koko ryhmän voimin. Vastauksiksi saimme mm. rakennuksen arkkitehtuurin, palveluiden monipuolisuuden sekä kirjojen määrän.

Iltapäivän lopuksi tapasimme jälleen muut ryhmät Kaupungintalolla. Kävimme yhteisesti läpi jokaisen tiimin antamat vastaukset ja pelin aikana ottamat kuvat, söimme evästä ja kerroimme muille kokemuksistamme. Useat oppilaat kertoivat pelaamiseen olleen kivaa ja haluavansa osallistua samankaltaiseen peliin myös tulevaisuudessa.

Peli opetti osallistujille monia taitoja

#Stadistartti-pelin kautta osallistujat saivat vierailla monissa heille uusissa paikoissa sekä oppia uutta paikallisista palveluista ja Helsingin keskustassa liikkumisesta. Pelin avulla nuoret harjoittelivat ryhmätyöskentelytaitoja uudessa ympäristössä suunnistaen ja tutustuivat moniin ilmaisiin palveluihin, joita voivat käyttää tulevaisuudessa myös itse. Peli mahdollisti hyvin eri roolien ottamisen ja vastuun jakamisen ryhmissä (materiaalien kantaja, kartanlukija, valokuvaaja jne.) yhteisen päämäärän eteen.

Koen, että peli tuki valma-ryhmän Helsinkiin tutustumista loistavasti. Menetelmä aktivoi nuoria osallistumaan tehtäviin niihin sähköisesti vastaamisen ja valokuvauksen muodossa sekä navigoimaan kartan avulla. Näen pelin myös hyvänä työkaluna kielitaitojen vahvistamiseen: tehtävänannot ja niiden toteutus antoi osallistujille mahdollisuuden harjoitella suomen kielen käyttöä monipuolisesti. Kielen harjoittelu kannustavassa ilmapiirissä esimerkiksi Oodissa muita ihmisiä haastattelemalla saattoi hyvinkin antaa oppilaille lisää uskallusta ja varmuutta.

Opin itse sosionomiopiskelijana #Stadistartti-pelin kautta lisää pelillisyydestä ja sen käytöstä opetustilanteissa. Tämä kaupunkiseikkailu oli minulle lisäksi hyvä muistutus siitä, kuinka tärkeää on käyttää myös siirtymiset paikasta toiseen hyödyksi pelin aikana. Matkalla voi aina oppia jotakin uutta, kysellä osallistujilta kysymyksiä ympäröivästä kaupungista ja antaa nuorille tilaa itse ohjata ryhmä seuraavaan paikkaan.

Teksti ja kuvat: Tuulia Simulainen, sosionomiopiskelija, Metropolia AMK