Spridningskonferens: Empowerment genom spelbaserat lärande

Välkommen 15 januari 2021 till en halvdag fylld med handfasta metoder, kortfilmer, innovativa verktyg, spel och våra insikter från vårt projekt CONNEXT for inclusion.

Tillsammans med partners från Belgien och Finland genomför Karlstads kommun ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden. Syftet med projektet är att utveckla nya och innovativa verktyg i arbetet med inkludering och etablering på arbetsmarknaden för nyanlända. Personal från olika verksamheter inom kommunen har utbildats till Game Masters, Core Trainers i plattformen Serious Urban Games genom S_U_G® metodologin.

Vid detta tillfälle delar vi med oss av våra erfarenheter kring spelbaserat lärande och berättar om hur projektet har bidragit till att stärka kunskaper och om de metoder som våra professionella har arbetat med för målgruppen (nyanlända flickor/kvinnor och pojkar/män). Kom och ta del av hur vi har utvecklat spelen #Work Sweden som är ett spel om hur arbetsmarknaden fungerar och vårt nya Jämställdhetsspel på lika villkor som syftar till att skapa medvetenhet om frågorna.

Boka in den 15 januari från kl. 8:15-12:00 (svensk tid)och se till att du inte missar vår digitala spridningskonferens! Anmälan sker via länken.

Ett par dagar innan konferensen kommer du som anmält dig att få en Teamslänk samt programmet skickad till den e-postadress som du uppgett i anmälan. Har du frågor kring dagen eller hur din anmälan så kan du kontakta projektledare Saleh Mohammadi