CONNEXT
for inclusion

Empowerment genom spelbaserat lärande

CONNEXT for inclusion är ett internationellt ESF-projekt med partners från Belgien, Finland och Sverige. Här finns en beskrivning av det Svenska nationella projektet. Vill du ha mer information om det transnationella projektet på engelska kan du läsa här.

Mål

Det övergripande projektmålet i det svenska projektet är att utveckla innovativa metoder som underlättar nyanlända flickors/kvinnors och pojkars/mäns etablering på arbetsmarknaden.

Målgrupp

Den primära målgruppen i det svenska projektet är nyanlända flickor/kvinnor och pojkar/män mellan 15–65 år som har uppehållstillstånd och står långt från arbetsmarknaden.

Den sekundära målgruppen är professionella som arbetar med den primära målgruppen.

Aktiviteter

Serious Urban Games

Core-trainers

Åtta professionella från olika plattformar I Karlstads kommun kommer utbildas till game-masters i Serious Urban Games genom S_U+G Serious Urban Game® -metodologin. Utbildningarna hålls i Flandern (mars 2019), Sverige (maj 2019 och december 2019) och Finland (mars 2020).  Mellan utbildningstillfällerna kommer de få regelbunden onlinesupport och testa och använda sina nya kunskaper tillsammans med den primära målgruppen. De kommer även bli certifierade core-trainers, det vill säga att de kommer kunna utbilda nya game-master, och kommer kunna skapa sina ägna S_U+G®.

Game-masters

Ytterligare cirka 15 professionella som arbetar med de primära målgrupperna kommer få utbildning i att bli game-masters i Sverige i december 2019. Efter utbildningen kommer de få metodstöd av projektets core-trainers.

Lärande nätverk

Förutom utbildningar i S_U+G® i respektive land kommer det även att anordnas nätverksdagar där de professionella får möjlighet att nätverka tillsammans med andra professionella från Finland och Flandern, dela goda exempel och erfarenheter med varandra, lära sig om andra ESF-projekt, delta i workshops och studiebesök, träffa de primära målgrupperna och lära sig om horisontella principer.

Projektteamet och styrgruppen kommer kontinuerligt att arbeta med att utveckla det lärande nätverket tillsammans med de transnationella och nationella partnerorganisationerna.

Resultat

Serious Urban Games

Projektet kommer bidra till stärkta kunskaper och nya metoder för professionella som arbetar med nyanlända flickor/kvinnor och pojkar/män så att de blir mer engagerade, stärkta och motiverade att vara aktörer i sina egna liv.

Här kan du se forändringsteorin som beskriver projektets aktiviteter, prestationer, förväntade resultat och effekter.

Lärande nätverk

Det lärande nätverket kommer bland annat att bidra till att:

 • Öka medvetenheten och kunskapen om horisontella principer.
 • Öka kunskapen om andra ESF-projekt.
 • Skapa en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte på både nationell och transnationell nivå.
 • Skapa en plattform för nätverkande och samverkan.

Projektplattformar

Projektets nationella projektplattformar är:

 • Avdelningen för nyanlända, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstads kommun
 • Jobbcenter (Insteg Karlstad och Värmland Tillsammans), avdelningen för integration försörjning och arbete, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstads kommun
 • Värmland Tillsammans, ett ESF-projekt i 10 kommuner, arbetsmarknads- och socialförvaltningen i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Karlstads kommun
 • SFI-enheten, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Karlstads kommun
 • Enheten för unga vuxna insats (Värmlands Framtid), avdelningen för integration försörjning och arbete, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstads kommun

Projekttid

 • Analys- och planeringsfas: 181001 – 190228
 • Genomförandefas: 190301 – 200930
 • Avslutningsfas: 201001 – 210131
The Swedish team_vaaka

CONNEXT for inclusion i Gent

S_U+G Serious Urban Game® – challenge + location = mission Challenge – utanförskap Det finns ingen vedertagen definition för att beräkna utanförskapet i Sverige och olika aktörer använder sig av…

Kontaktinformation

Sallito Curdi

Saleh Mohammadi

Projektledare

Municipality of Karlstad

saleh.mohammadi@karlstad.se