CONNEXT
for inclusion

Empowerment through game-based learning

CONNEXT is een internationaal ESF project met partners van België (Vlaanderen), Finland en Zweden. Voor meer informatie over het transnationaal project in het Engels, klik op deze link.

Het nationale project CONNEXT for inclusion in Vlaanderen focust op de co-creatieve ontwikkeling van een nieuwe S_U+G Serious Urban Game®. Deze game is bedoeld als een preventieve tool om vroegtijdige schooluitval te verlagen. De hoofddoelgroep zijn jongeren (ca. 15-19 jaar) met een migratieachtergrond en met een hoger risico op vroegtijdig de school te verlaten. Vlaams onderzoek (Education & Training Monitor, 2017, European Commision 2013, Pact 2020, 2009) toont aan dat jongeren die het Nederlands niet of minder machtig zijn veel vaker de school vroegtijdig verlaten dan jongeren wiens moedertaal Nederlands is. Dit probleem komt voornamelijk voor in de grote steden. Bovendien zijn de cijfers niet genderneutraal: voor jongens met een migratieachtergrond vallen vaker uit dan meisjes.

Project partners

Dit project wordt ontwikkeld door gameWise en inhoudelijk begeleid door Arteveldehogeschool.  

GameWise is een Belgische vzw met focus op de implementatie van Serious Urban Games®. Zij combineert maatschappelijk geëngageerd spel met digitale tools om jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke groei tot actieve en zelfbewuste burgers.  

Praktijkgericht onderzoek aan Arteveldehogeschool vertaalt zich in onderbouwde methodieken en diensten, waar het werkveld concreet mee aan de slag kan. Het stimuleren van innovatie en creëren van impact, regionaal tot internationaal, staan hierbij centraal. 

Voor de Cocreatielabs van het spel Trust In Education werkt gameWise samen met de Vlaamse Scholierenkoepel, vzw aPart en groep INTRO. 

Activiteiten en output

De ontwikkeling van de game omvat een bottom-up aanpak waarbij de jongeren zelf aan de basis staan. De bredere context van de jongeren wordt actief betrokken: vrienden, vrijetijdsmedewerkers, ouders en andere ondersteunende organisaties. De co-creatieve aanpak maakt gebruik van een nieuwe methodiek: jongeren en game-ontwikkelaars gaan aan de slag via verschillende workshops (labs). Na een eerste input van de game-ontwikkelaars wordt de game verder ontwikkeld op basis van een continue wisselwerking. Door deze hoge graad van van participatie en betrokkenheid wordt het vertrouwen in het schoolsysteem en de toekomst van de gamers verhoogd. Het resultaat zal een nieuwe Serious Urban Game ® zijn met als doel het zelfinzicht en zelfvertrouwen van de deelnemers te verhogen.

De co-creatieprocessen voor deze nieuwe game starten in januari 2019. De game zal uiteindelijk aangeboden worden aan het onderwijs en jeugdwerk in september 2020.

Meer informatie kan je vinden op de website GameWise.io

Permalink naar het project

Contact

Grietin kuva

Griet Van Herck

Project coordinator, Artevelde University College Ghent

E-mailadres: griet.vanherck@arteveldehs.be

The project co-ordinator of CONNEXT Belgium

Bram Allegaert

Project coordinator, gameWise

E-mailadres: bram@gamewise.be