Innostavia kokemuksia Omnian Valmassa

Omnian opettajat kuvaavat podcasteissaan, miksi he vakuuttuivat CONNEXT-Urho kuvakaappaus Omnian videostahankkeen aikana pelillisen ja liikuntalähtöisen työotteen hyödyntämisestä ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Opettajia haastattelee CONNEXT:n Omnian projektipäällikkö Jaanamari Torniainen.

Pelillisyys. Anni Siltala on kokenut pelillisyyden sopivan erinomaisesti opetukseen esimerkiksi ryhmäytymisen tukemiseen, yhteisten kiinnostuksenkohteiden löytämiseen ja ongelmienratkaisuun. Kun erilaisia aistihavaintoja yhdistää pelillisiin tehtäviin kaikki opiskelijat pääsevät osallistumaan monipuolisemmin. Kuuntele lisää Annin kokemuksista Pelillisyys Omnian Valmassa -podcastissa (tai litteroitu teksti PDF:nä).

Liikuntalähtöisyys. Alisa Rämö taas on ottanut liikuntaa mukaan perinteisille oppitunneille, järjestänyt Urho-toimintaa, joka yhdistää urheilun ja opiskelun sekä edistänyt opiskelijoiden omatoimista liikkumista uudessa toiminnallisessa luokkatilassa. Liikkumisesta on löytynyt paljon uutta motivaatiota ja energiaa opiskelijoiden lisäksi opettajalle. Kuuntele lisää Alisan kokemuksista Liikunnallisuus ja toiminnallisuus opetuksessa -podcastissa (tai litteroitu teksti PDF:nä).

Pääset tutustumaan Omnian toteuttamaan, pelilliseen ja liikuntalähtöiseen pedagogiikkaan myös Omnian opiskelijoiden tekemällä videolla No game over in CONNEXT – learn play and action.

Kuva: Kuvakaappaus No game over in CONNEXT -videosta.