Tehtäväideoita pelillisyyteen hurahtaneille

Ta-daa! Nyt CONNEXT julkaisee 17 testattua, pelillistä tehtäväkokonaisuutta suomeksi. Jos ohjaus ja orientaatio, hyvinvointi ja elämänhallinta tai liikunnan edistäminen kiinnostavat sinua, tervetuloa tutustumaan Metropolian nettijulkaisuun Ideoita pelillisyyteen hurahtaneille!

Lähtöajatuksena on, että kaikki voivat hyödyntää työssään pelillisyyttä ja hurahtaa siihen kuten mekin. CONNEXT:ssa olemme hyödyntäneet tehtäväkokonaisuuksien toteuttamisessa valmiita pelialustoja kuten seppo.io- ja Action Track -alustoja. Ideat sopivat hyvin esimerkiksi ammattioppilaitosten opettajien, nuorisotyöntekijöiden, liikunnan ohjaajien tai muiden nuorten parissa työskentelevien työhön. Tehtävät voi ottaa käyttöön sellaisenaan tai niitä voi muokata omaan organisaatioon tai ryhmään sopivaksi. 

Julkaisusta löytyy nämä pelilliset tehtäväkokonaisuudet:

1.TEHTÄVIÄ ORIENTOINTIIN JA OHJAUKSEEN

 • Yllätyksiä aarniometsän uumenista:  Osallistujat virittäytyvät pelillisyyteen ja mahdolliseen omien pelisisältöjen suunnitteluun tekemällä tehtäviä tropiikkiin eksyneen retkikunnan kanssa. 
 • Pekan työpajaseikkailu: Vastikään työpajalla aloittaneet nuoret tutustuvat Metalliverstaan aikatauluihin, sääntöihin ja toiminnan sisältöihin fiktiivisen Pekka-hahmon rinnalla ensimmäisten työpajapäivien aikana.
 • Valma tutuksi: Valma-koulutuksessa aloittavat nuoret orientoituvat kepeästi virtuaalisella kierroksella uuden oppilaitoksensa tiloihin ja käytäntöihin, joista on hyvä tietää ensimmäisenä koulupäivänä. 
 • Marialle ja Mohamedille tukea tarjolla: Uudet opiskelijat kiertävät eri puolilla oppilaitosta tutustumassa heille tarjolla oleviin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin fiktiivisten Maria- ja Mohamed-hahmojen kanssa.
 • Tutustu kirjastoon etänä: Uudet opiskelijat tutustuvat kirjaston tiloihin ja palveluihin, vaikka eivät pääsisi henkilökohtaisesti käymään paikan päällä.
 • Opinnot sosiaali- ja terveysalalla: Valma-opiskelijat tutustuvat toiminnalisesti lähihoitajan ja perustason ensihoitajan ammattialoihin tilanteessa, jossa tulevaisuuden ammatinvalinta on ajankohtainen.
 • Ammattioppilaitos tutuksi infografiikalla: Valma-opiskelijat tutustuvat toiminnallisesti siihen, miten ammattioppilaitokseen haetaan, miten siellä opiskellaan ja mitä tapahtuu valmistumisen jälkeen. Tehtävissä hyödynnetään CONNEXT-hankkeessa tuotettua Kohti sopivaa opiskelupaikkaa -infografiikkaa.

2. TEHTÄVIÄ HYVINVOINNIN JA ELÄMÄNHALLINNAN TUKEMISEEN

 • Voimavarojen talo: Tehtävien avulla nuoret voivat käsitellä omia voimavarojaan ja arkeen voimia tuovia asioita. 
 • Raha ratkaisee – talous hallintaan: Tehtävissä osallistujat seuraavat tarinan päähenkilöä, opiskelija Tonia ja hänen kuukauden aikana tekemiään, talouteen liittyviä valintojaan. Tonin rahojen riittämistä seurataan budettilaskurilla.
 • Peliöverit: Tehtävissä osallistujat voivat eläytyä liikaa pelaavan nuoren elämään. 
 • Seikkailu unitutkijan matkassa:  Tässä tehtäväpaketissa osallistujat seikkailevat kuvitteellisen unitutkija Klaus von Treumenstellerin kanssa aikavyöhykkeeltä toiselle ja tutustuvat uneen liittyviin ilmiöihin.
 • Unikaveri – tehtäviä unen seurantaan: Tehtävät auttavat univaikeuksista kärsivää tunnistamaan ja hyödyntämään itselle tärkeitä uneen ja nukkumiseen liittyviä toiminta- ja reaktiotapoja sekä pohtimaan jokapäiväistä uneen ja nukkumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
 • Kalle koutsi pulassa: Ammattilaiset tutustuvat toiminnallisesti eri hankkeiden tuottamiin, tasa-arvoa ja sukupuolisensitiivisyyttä käsitteleviin materiaaleihin.

3. TEHTÄVIÄ LIIKKUMAAN INNOSTAMISEEN

 • Liiku luonnossa laskien: Opiskelijat tekevät matemaattisia tehtäviä liikkuen ja omaa kehoa hyödyntäen. Samalla he tutustuvat Oittaan ulkoilualueen luontopolkuun.
 • Liiku ja liikuta!: Osallistujat pääsevät ajattelemaan liikkumista ja liikuntaa eri näkökulmista samalla, kun saavat liikuttaa omaa kehoaan kotiolosuhteissa.
 • Järkkää liikuntatapahtuma: Tätä tehtäväkokonaisuutta voi käyttää, kun halutaan aktivoida osallistujia miettimään, mitä erityisesti liikunnallisen tapahtuman järjestäminen vaatii.
 • Nyt treenataan: Opiskelijat harjoittelevat lihaskuntoliikkeitä ryhmässä ja haastavat itseään ja kehoaan, samalla opitaan liikuntaan liittyviä ilmaisuja englanniksi. Tehtäviä voi toteuttaa joko sisätiloissa tai ulkona.

Metropolian verkkojulkaisu: Ideoita pelillisyyteen hurahtaneille

Kuva: Park Troopers/Unsplash