Suomalainen koulutusjärjestelmä tutuksi osallistuen

Infografiikka ammattioppilaitosTässä jaetaan CONNEXT:n toiminnallisia vinkkejä Kohti sopivaa opiskelupaikkaa -infografiikan käsittelyyn. Niitä testattiin oppilaiden, heidän vanhempiensa ja valma-opiskelijoidenkin kanssa. Tervetuloa ottamaan mieluisimmat ideat käyttöön omassa ryhmässäsi!

CONNEXT-hanke tuotti tiiviissä yhteistyössä ohjausalan ammattilaisten ja tulkkiopiskelijoiden kanssa infografiikkamateriaalia kahdella kielellä:

Niiden tavoitteena on auttaa nuorta hahmottamaan, millaista opiskelu eri oppilaitoksissa on ja millaiset opinnot mahdollisesti sopisivat omaan elämäntilanteeseen seuraavaksi. Infografiikka edellyttää rinnalle ammattilaista ohjaamaan, vastaamaan kysymyksiin, täydentämään hyvin pelkistettyä koulutusjärjestelmäkuvausta ja ehkä kertomaan arjenmakuisia tarinoitakin.

Jotta ohjaustilanne innostaisi osallistujia myös omakohtaisiin pohdintoihin, CONNEXT kehitti joitakin toiminnallisia toteutustapoja infografiikan rinnalle. Vaikka suurin osa niistä on suunniteltu käytettäväksi ryhmissä, voi ideoita soveltaa myös yksilöohjaukseen.

Ammattikortit

Infografiikka keskittyy koulujärjestelmän kuvaamiseen, mutta tulevaisuuden ammatistahan lopulta on kyse. Tätä näkökulmaa voi infografiikan rinnalla käsitellä esimerkiksi ammattikorttien avulla.

 1. Etsi valmiita ammattikortteja tai tee niitä itse. Valmiita kortteja on tuotettu esimerkiksi Metropolia Ammattikorkeakoulun hankkeissa Kepeli (Mieltymysmittari, sisältää myös ammattikuvia) ja Tämä elämä (Ammattikortit).
 2. Jaa jokaiselle osallistujalle yksi tai useampi kortti.
 3. Käsitelkää ensin infografiikkaa niin, että oppilaitostasot tulevat tutuksi. Pyydä sitten osallistujia viemään oma/t korttinsa sen oppilaitoksen kohdalle, missä kyseiseen ammattiin voi valmistua.
 4. Käykää keskustelua korttien oikeista paikoista. Monen ammatin kohdalla ratkaisu ei ole selkeä, esimerkiksi samaan ammattiin voi valmistua monesta paikasta. Tämä muistuttaa siitä, että monet valinnat voivat olla oikeita.

Liikettä hyödyntävä tietovisa

Yksi CONNEXT-hankkeen tavoitteista oli kehittää liikuntalähtöistä pedagogiikkaa. Jos luokkahuoneessa joutuu pitkään kuuntelemaan tai pinnistelemään asiapitoisten kysymysten äärellä, ylös nouseminen ja pienet liikkeet voivat tuoda sopivaa vaihtelua ja auttaa keskittymään. Tässä liike yhdistetään tietovisaan.

 1. Valmistele sinun ryhmääsi sopivia, infografiikan sisältöjä koskevia väittämiä ja siirrä ne Smart Moves -hankkeen kehittämään Q-task-tehtäväpohjaan. Voit myös käyttää CONNEXT-hankkeen valmiita väittämiä.

 1. Käsitelkää ensin infografiikkaa niin, että oppilaitostasot tulevat tutuksi. Näytä sitten infografiikan sisältöihin liittyviä Q-TASK väittämiä ryhmälle. Voit näyttää väitteitä jokaisen pienemmän osion jälkeen tai vasta koko tilaisuuden lopussa. Voit halutessasi seurata, kuka on antanut eniten oikeita vastauksia ja palkita hänet vaikka aplodein.

Lisää CONNEXT:n kokoamia liikuntalähtöisiä ideoita löytyy Liikettä opetukseen -ideatauluista (Theseus) ja Liikettä opetukseen -harjoiteohjeista.

Omakohtaista pohdintaa pelillisillä tehtävillä

Toinen CONNEXT-hankkeen tavoitteista oli matalan kynnyksen pelillisen pedagogiikan kehittäminen opetuksen ja ohjauksen yhteyteen. Tässä pelillisyyttä toteutetaan suorittamalla pieniä, omakohtaisia tehtäviä mobiililaitteella tai ammattilaisen soveltamalla tavalla.

Tutustu infografiikkaa koskeviin tehtäviin, joita CONNEXT on laatinut. Voit ottaa ne käyttöön sellaisenaan tai muokata tehtäviä paremmin omaan ryhmääsi sopiviksi. Tehtävät löytyvät seuraavasti:

 • Seppo.io-pelialusta. Jos sinulla on Seppo-lisenssi, voit etsiä valmiin tehtäväkokonaisuuden Seppo-kirjastosta nimellä ”CONNEXT: Ammattioppilaitos tutuksi infografiikalla”. Lisenssin hankkinut ammattilainen voi antaa yksittäisiä tehtäviä suoritettavaksi mobiililaitteella esimerkiksi oppitunnin aikana tai kotitehtävänä sekä seurata osallistujien vastauksia omalta laitteeltaan.
 • ThingLink-yhtenveto. Edellä mainitut tehtävät on dokumentoitu myös ThingLinkiin, johon kaikilla on pääsy ilman lisenssiä. ThingLinkissä tehtävät ovat staattisia eikä niitä voi suorittaa siellä, mutta ammattilainen voi halutessaan muokata samoja ideoita esimerkiksi e-lomakkeella, taululla tai paperilla suoritettaviksi.
 • Word-pohja. Infografiikkaa koskevat tehtävät on koottu Ideoita pelillisyyteen hurahtaneille -nettijulkaisussa myös Word-dokumenttiin, jotta niiden jatkotyöstäminen on mahdollisimman helppoa.

Työpistetyöskentely

Monessa tilanteessa pienryhmätyöskentely aktivoi keskustelua ja omaa ajattelua parhaiten. Osallistujat voi jakaa vaikka neljään ryhmään, jotka tutustuvat eri oppilaitoksiin vuorotellen ja suorittavat infografiikan sisältöihin liittyviä tehtäviä. Kun tehtävät on suoritettu, ryhmä siirtyy seuraavan oppilaitoksen äärelle. Sopivia tehtäviä voi kehittää esimerkiksi edellä mainituista toiminnallisista ideoista. Tässä on muutama lisää:

 • Etsikää opintopolku.fi-alustalta eri aloja, joita voi opiskella tässä oppilaitoksessa.
 • Listatkaa mahdollisimman monta tietämäänne ammattia, joihin voi opiskella tässä oppilaitoksessa.
 • Esittäkää pantomiiminä jokin ammatti, johon voi valmistua tästä oppilaitoksesta. Muut arvaavat.

Toiminnallisten ideoiden kehitys: Nea Kaila, Irene Dimitropoulos ja Mai Salmenkangas, Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Alisa Rämö, Omnia

Kuva: Anna Sarkama-Antila, Peippo Oy/kuvakaappaus infografiikasta